Cestovní pojištění

  • Aktivní asistence 24/7
  • Léčebné výlohy
  • Dle přání zákazníka sjednáme i nadstandardní připojištění

 

NEZANEDBÁVEJTE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ!

Téměř 10% lidí vycestuje z ČR bez uzavření cestovního pojištění! Toto vyplývá z ankety, kterou si nechala zpracovat pojišťovna Generali. Přitom stačí jedna nepozornost a máte na krku půjčku, o kterou jste nežádali. Potvrzují to slova jednoho z dotázaných, který splácel úraz v zahraničí po dobu 8 let! Sjednání cestovního pojištění prostřednictvím internetu je přitom otázka několika minut. S naší kanceláří proto dostáváte cestovní pojištění k zájezdu automaticky a nebo si můžete sjednat připojištění. Jeho význam podtrhují lékařské asistence, které v období hlavní turistické sezóny (červen až září) meziročně vzrostly o více než 100%.

Ze statistiky pojišťovny Generali

"Zatímco v roce 2009 zasahovala asistenční služba linky Generali Assistance ve 1329 případech, v letošní hlavní turistické sezóně to bylo už 2666 zásahů. To je meziroční nárůst o 100%. Přes 1100 asistencí využili čeští turisté také v Egyptě, na 350 v Řecku a takřka 240 v Bulharsku. Dalších 230 případů řešila Generali Assistance v Turecku a až na 5. místě skončila jedna z turisticky nejoblíbenějších destinací, Chorvatsko. 

Nejčastěji se jednalo o potíže zažívacího traktu. Následovaly infekční onemocnění horních cest dýchacích, úrazy a obtíže spojené s pobytem na slunci. Nejnákladnějším letošním zásahem byla repatriace (přeprava leteckým speciálem) těžce zraněného pacienta do České republiky. Náklady v takových případech překračují částku 1 milionu korun. Obdobná asistence v předcházejícím roce byla vyčíslena na 3,5 milionu korun. Vynaložené prostředky jsou opodstatněné vzhledem k hodnotě lidského zdraví. Sjednání cestovního pojištění je před vycestováním do zahraničí určitě na místě.

Před návštěvou lékaře v zahraničí doporučujeme našim klientům kontaktovat asistenční službu a konzultovat postup. To samé platí i při vzniku pojistné události. Důležité je nikde nenechávat doklady jako zástavu. Při hospitalizaci v zahraničí by měly doklady, mobilní telefon s nabíječkou, kartička cestovního a zdravotního pojištění vždy zůstat u pacienta. Jejich absence případy velice komplikuje.

Pevnou součástí zahraničního cestovního pojištění by mělo být pojištění léčebných výloh včetně repatriace, asistenčních služeb a nákladů na přivolání opatrovníka. Je určeno všem, kteří chtějí minimalizovat rizika vyplývající z nepříjemných událostí v cizině.

Příklady asistenčních zásahů

  1. Právní asistence v Řecku, kdy klient byl obviněn ze žhářství v Řecku. Po zadržení na něj byla uvalena vazba. Soud probíhal následující den. V rámci asistence bylo zajišťováno uhrazení kauce.
  2. Další, tentokrát velice smutný případ, kdy muž skočil po hlavě do bazénu, narazil na dno, utržil tržnou ránu na hlavě a vážnou zlomeninu krčního obratle. Následkem úrazu dočasně ochrnul na všechny 4 končetiny. Vzhledem k tomu, že nemocnice v zahraničí nebyla dostatečně vybavena, zajišťovala asistenční služba na lince Generali Assistance transport leteckým speciálem na neurochirurgické oddělení do ČR. Prognóza zranění je bohužel nejistá a je možné, že úraz bude mít trvalé následky. Přestože je na tuto problematiku opakovaně upozorňováno, každoročně se podobné typy úrazů opakují.
  3. Klientka si během dovolené v Indii udělala výlet do nedalekého města, kde ji v centru města pokousala jedna z volně se pohybujících opic. Poranění klientky nebyla nijak vážná, nicméně od místních obyvatel se dozvěděla, že opice jsou velice často nakažené vzteklinou. Klientka proto zkontaktovala asistenční linku Generali Assistance a požádala o zajištění očkování proti vzteklině. Protože se klientka nacházela v oblasti s horší dostupností lékařské péče, zajistila asistenční služba transport do 150 kilometrů vzdálené nemocnice, kde bylo provedeno očkování.
  4. Klient byl na třítýdenní dovolené v Karibiku, kde se s kamarády plavil na jachtě. Během jedné ze zastávek se rozhodl vykoupat v oceánu "na Adama" a na volném moři (cca. kilometr od pobřeží) skočil rovnou z jachty do vody. Po chvíli měl pocit, že se mu něco otřelo o tělo a začal cítit palčivou bolest v intimních partiích. Následně vylezl z vody zpět na jachtu a zjistil, že má v oblasti choulostivých partií několik drobných kousanců. V nejbližším přístavu zkontaktoval asistenční linku Generali Assistance, která pro něj vyhledala lékařské zařízení na jednom z blízkých ostrovů. Dle klientova sdělení byly vidět stopy po zubech. Nakonec byla diagnostikována alergická reakce na pokousání neznámým mořským živočichem a vše vyřešila mast, kterou klient následně používal.